De natura phantasmatum

fantasma

Un estudi recent demostra que els mètodes tradicionals de conjuració dels fantasmes tenen una eficàcia reduïda, tan sols pal·liativa.

L’estudi es basa en el fet que els fantasmes estan formats per un gas molt ionitzat i dens, de naturalesa paradimensional, i que els mètodes de conjuració tradicionals es limiten a diluir temporalment aquesta substància en l’aire, la qual cosa fa que les partícules fantasmals romanguin suspenses i indetectables a l’interior de les cases, normalment arraconades a les zones més elevades i fosques dels sostres. Essent aquestes partícules més denses que l’aire, acaben conglomerant-se inevitablement en la forma i essència en què abans s’havien manifestat.

En el cas de patir d’una infestació de fantasmes, l’estudi recomana que s’obrin portes i finestres, que es ventilin les habitacions, que s’hi deixi entrar la llum natural i, sobretot, que l’afectat mai no baixi la guàrdia. Si aquestes recomanacions no són suficients, es recomana canviar de casa o de vida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *